Ansatte

Ansatte

Fredrikshus

Jelena Zaitseva

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jelena er vikar på hele huset, og helt uunværlig for oss. Alltid blid, rolig, ser enkeltbarna og har samtidig oversikt. Faste vikarer som barna kjenner er viktig for den daglige driften.

Lekeslottet

Camilla Hoaas

Stilling: Styrer

Camilla er pedagogisk leder , og har telefon 91186764 Hun har og styrerstilling i 15% • Jeg vil være en støttende og oppmuntrende medspiller i barnas utvikling • Jeg elsker skogen og sjøen og liker å dele min entusiasme og engasjement med barna. Det er viktig å glede seg og være nysgjerrig over alt den har å by på av muligheter • Det er fantastisk å komme på jobb og så er det så mange som er glad for å se deg😊 Alle de nydelige ansiktene som smiler og stråler mot deg <3

Nina Thomassen

Stilling: Pedagogisk leder

Nina utdannet barnehagelærer og spesialpedagog, og er ekstra ansatt hos oss. Hun har telefon 48310721 Hvorfor jeg jobber i Lekeslottet • Jeg vil at barna skal kjenne seg trygge, og satt pris på for den de er • Jeg liker at vi har en hage med frukttrær og grønnsaker. Jeg vil bidra til at barna får være delaktige i såing og planting. Barna skal få være med å sanke og å tilberede maten. • Jeg setter pris på naturen vi er midt i, og vil bidra til at barna får oppleve og utvikle i oppdagelser, lek og bevegelse • Jeg vil bidra til skapende aktiviteter. • Jeg vil være med å forgylle barnas hverdag, og glede meg med dem over dagens magiske øyeblikk. Nina

Sølvi Tallberg

Stilling: Pedagogisk leder

Sølvi jobber som pedagogisk leder og har telefon 91918659 - Jeg liker å jobbe med barn, fordi barn gir meg ekte glede og ærlig tilbakemelding på jobben min.Når barna kommer springende for å ha samlingsstund og førskole, opplever jeg en fantastisk glede og samhørighet. Det gir meg energi. - Jeg liker å jobbe sammen med barna ute i den flotte hagen vår - Jeg vil bidra til at barna får oppleve mestring i naturen og nærmiljøet.

Jelena Zaitseva

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jelena er vikar på hele huset, og helt uunværlig for oss. Alltid blid, rolig, ser enkeltbarna og har samtidig oversikt. Faste vikarer som barna kjenner er viktig for den daglige driften.

Monica Frøyna

Stilling: Barnehagemedarbeider

Monica har lang fartstid og erfaring, jobber som barneveileder og har telefon 46917043 Hvorfor jeg jobber i Lekeslottet: - Det er utfordrende og spennende. ingen dager er like, ingen barn er like, og de er stadig i utvikling - Jeg ønsker å gi barna i Lekeslottet omsorg og trygget, humor og glede - Jeg ønsker barna i Lekeslottet skal oppleve humor og glede i hverdagen, de skal oppleve at de får respekt og anerkjennelse - Barna skal ha mange gode opplevelser, og oppleve godt samspill med voksne og barn - Jeg liker små, spontane turer. Eventyr og å fantasere med barna. Dikte sammen, rime, tulle og tøyse.

Andre ansatte

Anette Heimstad-Aasbø

Stilling: Styrer
991 51 143
dagligleder@lekeslottet.no

Anette jobber som dagligleder i 15% administrasjonsressurs. Hun har telefon 99151143 Hvorfor jeg jobber i Lekeslottet: - For meg er det viktig at alle barn føler seg sett og verdsatt. De skal gå ut fra Lekeslottet med en visshet om at akkurat de er verdt å elske, verdt å like og gode nok. - Det viktigste for barn er relasjoner og selvbilde. Barna skal få mange og gode erfaringer med seg selv og andre, så de får et grunnleggende bilde av verden og seg selv som god nok - Vi voksne er her for å lære barna noe, og det er viktig at vi har kompetanse både på formell og uformell læring. Den uformelle læringa sin kompetanse handler om gode relasjoner, hjerneutvikling, medvirkning, selvbilde og psykisk helse. Alle som er ansatt i Lekeslottet skal vite at de bruker seg selv i læringa, og at den foregår i hvert menneskemøte. Du holder hjertet til den andre i hånden hver gang dere møtes.

Truls Westlie

Stilling: Barnehagemedarbeider

Truls går på skole, og jobber hos oss noen timer etter skolen noen dager.