Barnehagens verdigrunnlag.

For oss i Lekeslottet er hverdagen viktig. Relasjoner, å føle seg trygg på de voksne og de andre barna er det vi vektlegger aller mest. Vi har fokus på å ikke ha for mye planer, så barna både får ro og mulighet til å påvirke egen hverdag. Vi vet at lek og relasjoner er det viktigste for barna, og tilrettelegger og planlegger deretter. God foreldrekontakt er viktig for at barna skal være trygge på oss. #HverdagslykkeiLekeslottet

Vi har jobbet mye med barnehagens verdigrunnlag. I dette arbeidet har vi kommet frem til 12 kjernepunkter.Disse har vi kommet fram til ved å samle alt av kurs og faglitteratur som vi har fokusert mye på de siste åra. I samarbeid har vi jobba fram det vi mener er essensen av teoriene vi bygger på. Vi bruker de aktivt med barna og medarbeiderne våre hver dag. Punktene blir brukt både på personalmøter, i planarbeidet vårt og foreldremøter. Hvert år på foreldremøte velger foreldrene ut tre punkter som vi skal ha ekstra fokus på året etter.

 

Lekeslottets 12 kjernepunkter

 

1. Vi skal ha respekt for enkeltindividene

2. Vi skal være pålogget og tilstede

3. Vi skal være løsningsfokuserte. Huske at løsningen finnes i                                 barnet selv

4. Vi skal jobbe for grunnleggende trygghet. Vi skal gi barna                                      røtter og vinger

5. Vi skal være sensitive voksne

6. Vi skal bruke en nyttig og konstruktiv kommunikasjonsmåte

7. Vi skal vise glede og bevisst bruke positiv forsterkning

8. Vi skal vise raushet

9. Vi skal vektlegge vennskap og gode relasjoner

10. Vi skal vise hverandre tydelig at vi vil hverandre vel

11. Vi skal ha et helhetlig læringssyn med spesiell vekt på læringspotensialet i lek og relasjoner

12. Vi skal være lyttende og undrende

 

I tillegg legger vi mye vekt på satsningsområdet: «Skog og sjø». Lekeslottet har en beliggenhet som i en drøm. Vi har muligheter for flotte naturopplevelser og motoriske utfordringer på alle sider av barnehagen. Alt er på dørterskelen vår – vi trenger ikke gå langs en vei for å komme på tur, vi har turterrenget rett på utsiden av døra. Sjøen ligger på begge sider, og båten ligger noen hundre meter fra barnehagen. Vi har beskyttet skjærgård å reise ut i. Variert terreng med åker, fjell og skog omgir oss. Barna i Lekeslottet skal utvikle motorikken sin og være mye i bevegelse. Dette er det viktig å være bevisst på i et stadig mer stillesittende samfunn. Barn som er mye i bevegelse og har et godt forhold til sin egen kropp, har mye større sjanse for å fortsette å være i bevegelse også som voksne, og dermed få et bedre liv. Folkehelseprinsippet starter i barnehagen. Dessuten – det er et mål i seg selv at vi skal ha det gøy, og det har vi som regel når vi beveger oss på tur eller i lek. For de aller minste kan en tur innenfor eller like utenfor barnehagen være glede og utfordring nok. Vi har variert og dynamisk terreng både inne i og rett på utsiden av barnehagen.