Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen er en enkel modell som kan brukes på de fleste situasjoner for å forstå situasjonen og barnet. Hvor er barnet, og hvor og hvordan skal vi voksne støtte?

Trygghetssirkelen viser enkelt og tydelig den voksnes ansvar i relasjoner. Vi skal støtte barna både når de trenger trygghet, og når de søker ut og er utforskende. Spesielt på småbarnsavdelingen er denne sirkelen lett å observere visuelt. Den voksne må ha mentaliseringsevner og både være i stand til å møte barn når de trenger trøst og trygghet, og tåle usikkerheten når de er ute og prøver hva de er gode for.