Virksomhetsplanen vår

Alle barnehager er pålagt å ha en årsplan. Hos oss har vi en virksomhetsplan som sier noe om hva som er gjennomgående hos oss over flere år, samt en årsplan for hvert år. Begge disse ligger under "filarkiv" og kan lastes ned.

Vår virksomhetsplan er laget av personalet i felleskskap, gjennom arbeid på personalmøter og planleggingsdager. Alle de ansatte har vært med på å skrive ulike deler av den.

I virksomhetsplanen finner dere opplysninger om hva dere kan forvente av barnehagen, og hva vi forventer av dere. Det er et av våre viktigste dokumenter som gir retning for hvordan vi skal jobbe hver dag. Den sier noe om hva vi prioriterer høyt i hverdagen. 

 

Her er link til vår virksomhetsplan: 

https://lekeslottet.barnehage.no/File/Getfile/e3353d1c-3efe-4928-94d1-344942314130