Årsplan Lekeslottet Barnehage 2020/2021

Virksomhetsplanen vår er utarbeidet over år i samarbeid med SU, foreldreråd og hele personalet. Den er vår årsplan. i tillegg gir vi ut et kort tillegg hvert år, som er denne årsplanen. I år har det falt ut noen planleggingsdager, alle foreldre har fått melding om disse.